การให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลนครไทย

รายละเอียด

ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลนครไทย

วัน เวลา 08.30 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.30 น.

จันทร์

บริการตรวจรักษา
บริการฝากครรภ์
งานสุขภาพภาคประชาชน

เยี่ยมบ้าน
อังคาร บริการตรวจรักษา
คิลนิกสุขภาพเด็กดี
เยี่ยมบ้าน
พุธ บริการตรวจรักษา
งานสุขภาพภาคประชาชน
งานอนามัยโรงเรียน
เยี่ยมบ้าน
พฤหัสบดี บริการตรวจรักษา
บริการวางแผนครอบครัว
เยี่ยมบ้าน
ศุกร์ บริการตรวจรักษา
บริการฝากครรภ์...เฉพาะรายที่แพทย์นัด
คลินิกปอดแข็งแรง
เยี่ยมบ้าน
  • บริการตรวจรักษา วันพฤหัสบดีโดยแพทย์  ขอใบรับรองแพทย์ ติดต่องานผู้ป่วยนอก ยกเว้นวันพฤหัสบดี
  • นอกเวลาฉุกเฉิน ติดต่อที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

 

Share
   
© กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย