บุคลากรกลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ

รายละเอียด

 

                                                                                                                              sasiton                                                                                                
 

 นางศศิธร  เป้รอด
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ

 

 
kanteera p67 pakakong
 นางกานต์ธีรา  ธนูสา
พยาบาลวิชาชีพ
 นางสาวบุศราวดี  อินคำโพ
พยาบาลวิชาชีพ
 นางสาวผกากรอง  อุปนันไชย
พยาบาลวิชาชีพ
pimchanok somsak nuernong
 นางสาวพิมพ์ชนก  กันภัย
พยาบาลวิชาชีพ
 นายสมศักดิ์  เคน้ำอ่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวเนื้อน้อง  วงษ์ด่อน
นักวิชาการสาธารณสุข
 tasana1  srinya  kanyanut
 นายทัศนะ  ศรีสุราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสริญญา  คำย่อม
นักวิชาการสาธารณสุข 
 นางกัญญาณัฐ  ทับแปลง
นักวิชาการสาธารณสุข
 jaew  keatisak  jarad
 นางอรวัลย์  อุ่นไพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

 นายเกียรติศักดิ์  พราห์มสุวรรณ
ลูกจ้าง

 นายจรัส  สีกา
นักวิชาการสาธารณสุข
Share
   
© กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย